Letní scéna

Výstavy

Aťas umře­me slav­ní: Plát­no a Štětec

Vernisáž 27. 01. 2024 16:00

Srdeč­ně Vás zve­me na ver­ni­sáž „Plát­no a Ště­tec”, kte­rá se usku­teč­ní v sobo­tu 27. 1. v 16:00 v Gale­rii u dvou Polív­ků ve foyer Diva­dla Bol­ka Polívky
na Jakub­ském náměs­tí. Ver­ni­sáž zahá­jí prin­ci­pál diva­dla Bolek Polívka. 

Aťas Umře­me slav­ní jsou nefor­mál­ní umě­lec­ká sku­pi­na. Jádro této tvůr­čí sku­pi­ny se zfor­mo­va­lo z nad­šen­ců, kte­ří pro­šli výtvar­ný­mi kur­zy Ale­še Cha­lu­py (Výtvar­ná ško­la Brno). Od pod­zi­mu 2014 se postup­ně při­dá­va­li k Janu Vale­ro­vi do jeho ate­li­é­ru, od léta 2016 tvo­ří v ate­li­é­ru v Brně na Solniční. 

Těší­me se na Vás. 

Diva­dlo Bol­ka Polívky