Výstavy

JIŘÍ ELIŠKA

Vernisáž 08. 09. 2018 17:30

Váže­ní přá­te­lé Diva­dla Bol­ka Polívky,
rádi bychom Vás srdeč­ně pozva­li do foyer diva­dla v sobo­tu 8. září v 17.30 na ver­ni­sáž výsta­vy kre­seb a obra­zů výtvar­ní­ka Jiří­ho Eliš­ky.

Těší­me se na Vás!